ماه: آذر ۱۳۹۶

  • اجتماعی

    سیاه و سفید انقلاب اسلامی ایران

    سلام. در نوجوانی آموختم که باید الگو داشته باشم. از میان افرادی که میشناختم و با آنها در ارتباط بودیم، برخی را به عنوان الگو انتخاب کردم. به مرور و پس از گذشت سالها آموختم که تکیه بر افراد به عنوان الگوی اعتقادی و اندیشه ، کار اشتباهی است. چرا که بزرگترها هم تغییر موضع می دهند و عوض می شوند. حتی برخی علیه گذشته خود قیام می کنند. لذا با تدوین تبصره ایی در اندیشه خود، افراد را تازمانی به عنوان الگوی رفتاری برای خود نگه می داشتم که با الگوهای شناخته شده و پذیرفته شده ام در حوزه دین و سیاست همخوانی داشته باشند. پس ملاکم شد: “ملاک، حال فعلی افراد است”. با افتخار و صدایی رسا، می گویم که عضو هیچ سازمان و نهادی نیستم. و باز با افتخار میگویم در حد توان با بسیاری از سازمانها و نهادهای انقلابی همکاری کردم. ولی هیچ وقت شخصیت و…

    بیشتر بخوانید »
بستن