ماه: مهر ۱۳۹۶

  • اجتماعی

    معجزه “قاقا لی‎لی” !

    سلام. به برکت دوران پر عبرت دولت “تذویر و دروغ” کشف کردم که با دست خالی؛ و تنها با “قاقا لی‎لی” هم، می توان دو دوره کرسی ریاست جمهوری را اشغال کرد. به برکت دوران پرمنفعت “حقوقهای نجومی”، دریافتم که جز تعدادی از خواص، چرخ زندگی بقیه ملت با “قاقا لی‎لی” می چرخه. به برکت دوره “دیپلمات های باسواد” دریافتم که می توان با “قاقا لی‎لی”، چندین سال، مملکتی را سر کارگذاشت و صنعت هسته ایی آنها را بتون ریزی کرد. به برکت ” ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، در یافتم که بعضی ها با سفارش صاحب قدرت، ثروت و شغل ها، می شوند و بقیه مردم باید در صفوف منظم و طویل، در آزمونهای استخدامی عظیم، به همراه ضامن معتبر و وثیقه های سنگین، در انتظار “قاقا لی‎لی” به سر برند. … … … راستی یاد درس زیبا و خاطره انگیز “چوپان دروغگو” هم بخیر….

    بیشتر بخوانید »
بستن