ماه: دی ۱۳۹۱

  • “اکبر”، شاه، شده است؟!

    سلام. در خفا و به دور از فیلترچی ها و وابستگان به برخی مراکز امنیتی وابسته به برخی مراکز قدرت، حرفها و صحبتهای بسیاری بر سر زبانها جاری و در گوشها نجوا می شود. اصل موضوع بر سر شاه شدن “اکبر”، است. آیا “اکبر”، شاه می شود؟ مردم کوچه و بازار بدون سانسور در این خصوص مباحثه و مجادله می کنند. اما مسئولین و نخبگان و صاحبان رسانه، با احتیاط و غیر مستقیم در این خصوص به مجادله می پردازند. در این باب آنچه جالب توجه است، جلوتر بودن مردم عامی از خواص است. دقیقا همانطور که در زمان فتنه ۸۸ رخ داد. عوام به راحتی “فتنه گر اعظم” را شناخته و در شعارها، ترد و مرگ وی را خواستار شدند. اما خواص … . تا به امروز هنوز هستند خواص جاهل و یا تتمیع شده ایی که به این واقعیت نرسیده و از آن غافلند. شاید این سوال مطرح…

    بیشتر بخوانید »
بستن