ماه: مرداد ۱۳۹۱

  • آخرین منزلگاه!

    آخرین منزلگاه ما کجاست؟ در نهایت چه خواهیم شد؟ خداوند متعال در قرآن وعده بهشتی جاودان را می دهد. بهشتی که در آن جوی ها و نهرهای فراوانی جاریست؛ بهشتی که درختانش بر همه جا سایه افکنده؛ بهشتی که در آن قصرهایی از طلا و نقره قرار دارد؛ بهشتی که در آن حوریان و کنیزان بسیار زیبایی وجود دارند؛بهشتی که در آن بر تختها تکیه می زنند و با یکدیگر به سلام واحوال پرسی می پردازند؛ بهشتی که در آن هیچ رنج و عذابی نیست. هیچ رنج و عذابی ؟ آفتاب سوزان ندارد. پس درختهای برافراشته با سایه های گسترده برای چیست؟ هیچ ضعف و ناتوانی در آنجا نیست. پس تخت و کنیز برای چیست؟ سرما و گرما، برف و باران و دزد و درنده ای ندارد. پس خانه و قصر و سرپناه برای چیست؟ هیچ نیازی در آنجا نیست. پس میوه های خوش طعم و شرابهای گوارا و مرغهای…

    بیشتر بخوانید »
  • سرباز، یا مزدور سایبری !؟

    سلام. در پی سلسله عناوین و مطالب مرتبط با فتنه ۹۲ تا کنون عناوین “فرمانده! بسیج را دریاب” و “فرق است میان فتنه و ابزار فتنه” به رشته تحریر در آمده است. ابعاد مباحث مرتبط به فتنه، بسیار زیاد و گسترده است. در این متن به یکی دیگر از مباحث مرتبط با فتنه ۹۲ خواهیم پرداخت. شاید چندین ماه پیش عنوان کردن و نوشتن این مطلب نوعی خوراک تبلیغاتی برای رسانه های معارض، قلمداد می شد. اما امروز حکم هشداری جدی برای دلسوزان و ارکان اطلاعاتی-امنیتی کشور دارد. در جبهه سایبری افرادی هستند که با اتکا به پشتوانه آقازاده ایی و برخی رانتهای اطلاعاتی، سیاسی و امنیتی، چند سالی فعالیت نموده و به تبع آن مزدها گرفته و به پیشرفت های رسانه ایی و اقتصادی دست یافته اند. آن روز که این دوستان فعالیت خود را آغاز نمودند، عموما با خلوص نیت، پا به عرصه جهاد سایبری گذاشته و فعالیت…

    بیشتر بخوانید »
بستن